Select Page

Z VÝLETOV

Letné denné tábory pre deti 2020

Naše letné tábory sme začali Farmárskym táborom . Pre veľký záujem na túto tému sme realizovali 2 turnusy tohto tábora. V termínoch od 3.8. – 7.8.2020 a od 10.8. – 14. 8.2020.

Hlavnou myšlienkou týchto táborov bolo spoznať, ako sa chovajú zvieratá, spoznať ich zblízka, čo všetko obnáša ich chov, ako sa vyrábajú domáce produkty a pobyt na čerstvom vzduchu.

Prvý deň dopoludnia sme navštívili farmu UNI –CON  KYSUCE v Rakovej, kde sa venujú chovu viacerých druhov hospodárskych zvierat  – hovädziemu dobytku, bio – ovciam, nosniciam, vodnej hydine a hydine.

UNI – CON KYSUCE, v obci Raková, pôsobí v severovýchodnej časti Žilinského kraja na výmere poľnohospodárskej pôdy 1061,91 ha, z toho sa obrába ekologicky 904,06 ha, kde orná pôda predstavuje len 158 hektárov a zvyšok tvoria lúky a pasienky. Predmetom činnosti tejto farmy  je okrem iného, najmä poľnohospodárstvo a iné služby a činnosti.

Tu si deti mohli obzrieť a pohladkať rôzne druhy zvierat a zároveň mali možnosť pozrieť si, ako sa vyrábajú syrové korbáčiky.

Po obede nás čakala naša kamarátka Veronika, ktorá nám ukázala vo výcvikovom priestore pre psov v Čadci, ako sa dá vycvičiť psík. 

Druhý deň sme zavčas rána pricestovali do obce Svrčinovec. Tam na nás vo svojej farme s kravičkami čakal pán Hollý, ukázal nám, ako sa dojí kravské mlieko. V tejto farme sa prevažne venujú chovu hovädzieho dobytka, s orientáciou na mliečnu výkonnosť. Okrem toho, že deti videli na vlastné oči, ako sa doja kravy s dnešnou technikou, predviedol im pán Hollý aj ako sa dojilo v minulosti ručne. 

Zároveň mali možnosť deti vidieť, ako sa odstreďuje smotana od mlieka a ako sa vyrába domáce maslo.

A keď sme vonku spoločne volali na mladé kravičky ich menami a tie prišli k nám, veľmi  sme sa všetci  potešili. 

Poobede sme navštívili Kysucké múzeum, kde si mali možnosť deti prezrieť výstavu Užitočná krása dreva a Keď sme boli deti. Zároveň nasledoval workshop, kde si deti vyrobili vlastnú hračku. 

Tretí deň sme cestovali do obce Nižný Kelčov a tam sme navštívili Gazdovstvo Škradné. Tu chovajú  kone,   kravy,  ovce,  oslíky vrátane  veľkého jazdeckého osla a mini poníky. Venujú sa agroturistike a jazde na koni. Deti mohli sami nakŕmiť koníkov. Bol tam koník, ktorý má veľmi rád banány. Úplne prirodzene sa po dvore prechádzali vietnamské prasiatka, tak sme ich mohli bližšie pozorovať.

Deti si tu vyskúšali jazdu na koni, pričom ich trpezlivo sprevádzali dievčatá, ktoré im zabezpečovali bezpečnosť pri jazde. 

Štvrtý deň sme cestovali do Turzovky, kde sme doobeda navštívili typický domáci gazdovský dvor. Videli sme chov poštových holubov, holubie mláďatká, domáce zajace a ich mláďatká, domácu hydinu- sliepky, brojlery, morky, kačky . Poľovnícke, aj domáce psy. Jednoducho veľa  zvieratiek, ktoré je možné chovať doma, ak máme veľký dvor a čas a chuť sa im venovať. 

Poobede nám vo  výcvikovom kynologickom priestore v Turzovke predviedli ujovia, ktorí sa venujú chovu a výcviku psov, ako sa dajú psy vycvičiť, aby poslúchali svojho majiteľa. Videli sme viacero druhov psov pri ich výcviku. Na záver čakalo na deti prekvapenie, pretože mali možnosť sa zahrať s domácim maznáčikom – psíkom a ešte so šteniatkom nemeckého ovčiaka.

V piatok sme cestovali do obce Čierne, presnejšie sme navštívili Trojmedzie. Trojmedzie je geografický bod, kde sa stretávajú hranice troch geografických celkov na rovnakej úrovni. Tu sa nám venoval pán Staňo, ktorý  vlastní farmu Hrčavský Grunt. 

Vonku sa  deti stretli s ovečkami, s baranom, s kravami a kozou, ktorá v tom čase plnila službu ovčiarskeho psa. Na lúke si mohli pozrieť a pohladkať krásne koníky. Kto sa nebál, ten mohol pohladkať aj kravičku.

Boli sme sa pozrieť aj na miesto troch štátov – Trojmedzie , kde sme sa ocitli jednou nohou raz v Českej republike, raz v Slovenskej republike a napokon v Poľskej republike. 

Poobedie sme strávili v Kysuckej knižnici v Čadci a pozreli sme si zaujímavú prezentáciu o zvieratkách. 

Okrem toho sa deti oboznámili s priestormi knižnice formou krátkej exkurzie s výkladom.

Obidva tábory sme ukončili odovzdaním diplomov a drobných darčekov pre deti.

Veríme, že sa program Farmárskeho tábora páčil,  o čom svedčia kladné ohlasy detí a rodičov.

Tábor s názvom Múdry ako sova, ktorý sme uskutočnili v termíne od 17. 8. – 21.8.2020, bol zameraný na rozvoj detského myslenia a rozšírenie vedomostného obzoru detí. 

Prvý deň sme doobeda navštívili Výrobné družstvo OKRASA, ktoré  sa špecializuje na tradičnú výrobu sklenených vianočných ozdôb. Výroba je zameraná na ručnú prácu bez využitia strojov,  čo zaručuje originalitu každého kusa výrobku. Exkurzia bola veľmi zaujímavá, pretože okrem toho, že sme videli originálnu výrobu vianočných ozdôb, mohli si deti  vyskúšať sami tvarovanie, maľovanie, máčanie a balenie  vianočných ozdôb. Navštívili sme aj dielňu, kde vznikajú nápady týchto krásnych ozdôb. Exkurziu sme ukončili návštevou obchodu, kde si deti mohli kúpiť vianočné ozdoby pre svoj vianočný stromček.

Poobedie sme strávili v Kysuckej knižnici, kde sa deti oboznámili s knižnicou a pozreli si prezentáciu na tému Zvieratká, po nej nasledovala diskusia o živote zvierat.

V utorok doobeda sme sa stretli v budove Krafe – Trade s.r.o.. Doobedie  bolo zamerané na finančný management. Hravou formou sme deťom odprezentovali dôležité témy, ako je finančné plánovanie, finančné rozhodovanie, investovanie , ako sporiť , ako s peniazmi narábať, ako ich kontrolovať a pod. Aby bola téma pre deti zábavná a zaujímavá, mali sme k dispozícii množstvo názorných ukážok, ako napr. strieborné mince, bankovky a mince iných štátov.

Poobede sme navštívili Kysucké múzeum, kde si mali možnosť deti prezrieť výstavu Užitočná krása dreva a Keď sme boli deti. Zároveň nasledoval workshop, kde si deti vyrobili vlastnú hračku. 

V stredu sme mali naplánovaný veľmi zaujímavý deň – doobedie s profesionálnymi hasičmi v Čadci a poobedie s dobrovoľnými hasičmi v Turzovke. Deti sa zoznámili s hasičskou technikou, hasiči im porozprávali zážitky zo svojej náročnej práce,  ukázali im uniformy nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Videli vzácne ocenenia z náročných hasičských súťaží. Okrem toho sme navštívili veľmi zaujímavé súkromné múzeum hasičských prilieb, ktoré prevádzkuje nadšený dobrovoľný hasič, pán Malík z Turzovky.

Vo štvrtok doobeda sme navštívili Slovenský Červený kríž, územný spolok v Čadci. Tam nás privítala teta Martinka s pani riaditeľkou H. Tomašíkovou. Teta Martinka vysvetlila deťom, ako sa majú správať pri poskytnutí prvej pomoci. Ktoré číslo majú zavolať a čo majú pri takomto telefonáte rozprávať. Deti si vyskúšali simulovaný hovor v takejto situácii. Okrem toho si mohli na figurínach vyskúšať poskytnutie prvej pomoci a teta Martinka im vysvetlila aj ako fungujú jednotlivé orgány v ľudskom tele. 

Poobedie sme strávili v budove Krafe – Trade, s.r.o. a uskutočnili sme tam prednášku s praktickými ukážkami na tému Spoločenská etiketa. Deťom sme hravou formou ,  prostredníctvom videí a praktických ukážok ukázali, ako sa majú podľa pravidiel spoločenskej etikety správať v spoločnosti, kto má prednosť pred kým, ako sa zdraviť, ako stolovať, a pod. 

V piatok doobeda sme mali naplánovanú návštevu Kysuckej hvezdárne, ktorá nám vďaka nádhernému počasiu vyšla. Zamestnankyňa hvezdárne v rámci odbornej prezentácie deťom ozrejmila jednotlivé planéty Slnečnej sústavy a ich mesiace. A potom si mohli v špeciálnej kupole hvezdárne a cez špeciálne sklo pozrieť, ako vyzerá Slnko v skutočnosti. V kupole hvezdárne im bol predstavený aj obrovský špeciálny ďalekohľad, deti sa s ním  mohli zblízka zoznámiť. 

Poobedie sme venovali počítačovej technike a mobilom . Ujo Robert  sa s deťmi rozprával o počítačoch, vysvetlil im, na akom princípe pracujú počítače a mobily. A potom odpovedal na zvedavé otázky detí.

Tábor sme ukončili odovzdaním diplomov a drobných darčekov pre deti.

Tábor Hrady a zámky, v termíne od 24.8. – 28.8.2020 bol zameraný na poznávanie kultúrnych a historických pamiatok Slovenska, predovšetkým Žilinského a Trenčianskeho kraja.

V tomto tábore sme veľa cestovali osobnými vlakmi, rýchlikmi a autobusmi.

V pondelok sme cestovali do Trenčianskeho kraja, pozrieť zrúcaniny hradu Lednica. Lednický hrad sa nazýva strážny vďaka obchodnej ceste na Moravu. Prvé písomné zmienky sú z roku 1259, no nálezy potvrdzujú, že ľudia na brale žili už pred 2000 rokmi. Približne v 9. storočí tu vzniklo prvé opevnené slovanské sídlisko – základ budúceho hradu. Na hrade Lednica sa vystriedalo viacero majiteľov. 

K tomuto hradu sa viaže povesť o Katarínke a je tam aj prameň, ktorý sa nazýva Katarínkin prameň.

V utorok sme navštívili podzemné priestory pod Kláštorom kapucínov pri Kostole Obrátenia sv. Pavla Apoštola v Žiline na Mariánskom námestí. Veľmi zaujímavá prehliadka podzemných priestorov, pre verejnosť dosť neznámych,  bola spojená s odborným výkladom sprievodkyne. 

Poobede sme ešte navštívili kaštieľ v Radoli, kde nám bol takisto poskytnutý odborný výklad k jednotlivým výstavám tohto kaštieľa.

V stredu sme cestovali naprieč Žilinským krajom do krásneho Liptova. Do Liptovského Hrádku. Tam sa nachádza historický unikát a to pôvodne vodný hrad, spojený s kaštieľom.  Návštevu sme mali zabezpečenú s odborným výkladom, takže deti sa dozvedeli, prečo je hrad spojený s kaštieľom a samozrejme aj s  históriu tohto miesta. Na koniec nášho výletu sme sa ešte vyštverali na kopec Skalka, odkiaľ bol nádherný výhľad na Západné Tatry. 

Vo štvrtok sme mali zabezpečenú prehliadku Oravského Podzámku. Bolo to pre nás veľké šťastie, pretože momentálna situácia ohľadom Covid 19 sa odzrkadlila na enormne vysokej návštevnosti tohto hradu. Oravský Podzámok je nádherná kultúrna pamiatka, postavená v krásnej Oravskej prírode, 112 metrov nad riekou Váh. Jedná o jeden z najzachovalejších stredovekých hradov na Slovensku. Hrad je vyhľadávanou destináciou medzi turistami ale aj filmármi a to nielen zo Slovenska , ale z celého sveta. Točili sa tu známe slovenské filmy, ako napríklad: Adam Šangala (1972), Kráľ Drozdia brada (1984), Sokoliar Tomáš (1999), Láska na vlásku (2014) a iné.. Zo zahraničných filmov možno spomenúť: Upír Nosferatu (1922), Princezná a žobrák (1997), Dračie srdce II (1998). 

Prehliadku sme si skutočne vychutnali, pretože sme si prešli s odborným výkladom celý objekt, až po najvyššie poschodia. Údajne tu pri takejto prehliadke prejdete 800 schodov. 

V piatok sme si to namierili smerom na Žilinu, presnejšie do obce Lietava, kde sa nachádza nádherná zrúcanina hradu Lietava. O záchranu tejto zrúcaniny sa stará občianske združenie pod názvom Združenie na záchranu Lietavského hradu.  A práve nadšený člen tohto združenia urobil deťom skvelú prehliadku s výkladom o tomto hrade. Okrem rôznych historických zaujímavostí sme sa dozvedeli, že v tomto hrade sa v roku 1567 narodil palatín Uhorska Juraj Thurzo.

Celý týždeň, ktorý bol zameraný na spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok nášho krásneho Slovenska nás sprevádzalo nádherné letné počasie, čo ešte podčiarklo neopakovateľnosť krásnych okamžikov. 

Keď sme docestovali do Čadce, odovzdali sme deťom diplomy a malé darčeky, rozlúčili sme sa s nimi a veríme, že sa čoskoro stretneme pri ďalších našich zaujímavých akciách. 

Pin It on Pinterest

Share This