Naša reportáž z denných letných táborov pre deti organizovaných v roku 2020.